پاوه و اورامانات

به یاد سراب هولی ، سراب یادها و خاطرها

محمد غریب معاذی نژاد ( کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی )

     در اواسط دوران دوم زمین شناسی یعنی دوره ژوراسیک دریاهای زمین شناسی تمامی ناحیه هورامان را پوشانده بود . درآن اثنا حوزه های رسوبی ازجمله زاگرس درحال شکل گیری بودند . نظریه حرکات پوسته زمین فشارهایی از طرف پلاتفرم عربستان به سمت شمال و شمال شرقی در حال حرکت بوده در برابر این فشارها ایران مرکزی قرار گرفته بود بنابراین درمحل این برخورد روراندگی و برآمده گی عظیمی به وجود می آید که انعکاس آن را در قلمرو زاگرس مشاهده می کنیم ؛ اولین حرکتی که باعث شد بخشی از این حوزه رسوبی از آب خارج شود . در دوره میوسن از نیمه دوم دوران سوم زمین شناسی می باشد . در نزدیکی دوران کواتر در حدود 2 میلیون سال پیش ، انسان در روی کره زمین ظاهر و به مرور زمان بر روی کره زمین پراکنده شده است . با توجه به پراکندگی جغرافیایی انسان در بیشتر نقاط کره زمین آثار آنها را با توجه به فرهنگ های خاصی که داشته اند مشاهده می کنیم . نظریه های مختلفی در مورد ورود کردها و به تبع آنها هورامی ها به این ناحیه وجود دارد که در حوصله این تحقیق نمی گنجد . به واسطه وجود آب و هوای معتدل و مناسب ، و ارتفاعات و بلندی از جمله شاهو ، نوع ساختار زمین شناسی تخلل زمین ، درز و شکاف موجود در سنگ ها ، جذب توده های هوایی و ذخیره آب در سفره های زیر زمینی آب های زلالی همچون بل ، هانی کوان ، شارای شمشیر ، سرچمه دوریسان و سراب هولی پدیدار و به سبب این منابع غنی اب در این ناحیه جغرافیایی زمینه های جذب و پذیرش ساکنین اولیه این دیار فراهم و سپس با نیروی خلاق و هنرمندانه خود محیط چین خورده ، صعب العبور و خشن هورامان جهت زندگی و آسایش ساکنین هموار و با ایجاد بناهای بی نظیر از نوع خشکه چین آن هم در حد سه طبقه و در شیب های بالای 60 درصد تحسین همگان را برانگیخت و در نتیجه محیط خشن و به ظاهر سخت این ناحیه جغرافیایی به مکانی خودکفا و منحصر به فرد از نظر اقتصادی و فرهنگی تبدیل شد .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم فروردین 1386ساعت 23:38  توسط فروزان - فرزانه  | 

یک مطلب متفاوت

 

فروزان رسولی

 

     گاهی بعضی ترانه ها خاطرساز می شوند و به خاطر خاطرهایشان باید پاس داشته شوند . یه آهنگ از شادمهر عقیلی هست که دوست دارم به بی نام ترین خاطره ای که هرگز تمام نخواهد شد تقدیمش کنم . می دانم که یک روزی خوانده خواهد شد :

 

تا تو ئی در شبای من گریه ام دیگه در نمی یآد

حرف غم انگیز دلم جز تو کسی رو نمی خواد

از چی بگم تا دل من لحظه ای آروم بگیره

دیو سیاه غصه ها توی کدوم شب می میره

از چی بگم وقتی دلم از دل تو دور می مونه

وقتی که قلب پاک تو هیچی ازم نمی دونه

می خونم به خدا می خونم از چشای معصوم
تو حرفای تو رو

می دونم به خدا می دونم اونکه جدا کرده
روحم و قلب تو رو

 

" دلتنگی های آدمی را باد ترانه ای می سازد و رویاهایش را آسمان پرستاره
نادیده می گیرد
"                                                                         
ا . بامداد

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم فروردین 1386ساعت 23:33  توسط فروزان - فرزانه  | 

13 بدر 1386 در پاوه

 

باران بود اما به در شد

 

     هر ساله 13 بدر از جانب ایرانیان بدر می شود . رسم است و کاریش نمی شود کرد ؛ 13 بدر امسال هم در پاوه به پاس سابقه تاریخیش بدر شد و با اینکه باران می بارید و هوا سرد بود و برف نو ( به قول شاملو ) بر کوه ها نشسته بود باز هم مردمانمان به دامن کوه و در و دشت آمدند و در زیر باران بهاری خیس شدند و بهار 1386 با هزاران آرزو آغاز و 13 بدرش با آرزوی رفتن تمام تلخی های سال پیش بدر شد . ما هم برای شما آرزوی 12 ماه شادی ، 52 هفته خنده ، 365 روز سلامتی ، 8760 ساعت عشق ، 2525600 دقیقه برکات ، 3153000 ثانیه دوستی را در طول این سال داریم .

 

اما چه خبر از پاوه امروز ؟

 

مثل همیشه " شه ولخه " ، " سه رده ره " ، " هانه برالو " و " سیرانگای رو سیروانی " محل گردشگران 13 بدر شد و صد البته هنوز نوبت به " ویمیر " نرسیده است . هوا بارانی بود و نزدیکی های ظهر باران تمام منطقه را فراگرفت ، برف بر روی قله کوه های شاهو و آتشگاه نشسته بود .  آتش گردشگران روشن بود و شادی روزی که همه با هم در زیر سقف آسمان هستند جشن گرفته شد .  نقل است که در قدیم مردم پاوه برای آغاز بهار سبزه می کاشتند و در روز سبزه بدر سکه ای در داخل سبزه قرار می دادند و آن را در دامن کوه و دشت رها می کردند و معتقد بودند قضا و بلا از آنان دور می شود . همچنین هر کس 13 سنگریزه و به قولی هفت سنگریزه را به طرف کوه و در و دشت پرتاپ می کرده است ؛ با این اعتقاد که درد و غم را از خود دور خواهد کرد . نمی دانم شما این کارها را کردید یا نه . ما که 13  سنگریزه را پرتاپ کردیم و به جای شما هم آرزو کردیم غم و درد از همه ما دور باشد . روزهای زیبایی در 352 روز باقیمانده در انتظارتان باشد .

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم فروردین 1386ساعت 23:51  توسط فروزان - فرزانه  | 

هةورامان، ميَذوو و شارستانيةت

نادر نةقشبةندي

ثيَشةكي:

بة ثيَي ئاسةوارة ميَذوييةكان، ميَذووناسان و كؤنينةناسان هةورامان بة كؤنترين و رةسةنترين ناوضة و ولاَتي خاوةن شارستانيةت لة قةلَةم ئةدةن. كؤنترين بةلَطة ثاش طاتاكاني زةردةشت، ثيَستةنووسيَكة كة بة قةوالَة كؤنةكاني هةورامان بة ناوبانطة. قةوالَةكان بة زماني هلني يا يؤناني نوسراون و سةرنجي رؤذهةلاَت‌ناسان و كؤنينةناساني ناوضةي (ميَزوثوتامياي) بؤ خؤي راكيَشاوة. ثرؤفيسؤر مينس و ثرؤفيسؤر كوولي ثاش ليَكؤلَينةوةيةكي دريَذخايةن لة سةر ئةم بةلَطة ميَذوييانة هةورامان بةتةمةنترين طوندي جيهان دةزانن. جيَي ئاماذةية كة لة كؤنةوة طوندي هةوراماني ئةمرِؤ بة شاري هةورامان ناوي ليَ براوة. ثرؤفيسؤر مينورسكي رؤذهةلاَت‌ناسي بةناوبانط دةلَيَت كؤنينةناسان و ميَذووناساني سةدةي بيستةم ناونيشانيَك لة دوورترين و كؤنترين سالَةكاني ميَذووي مرؤظيان دةست نةكةوت هةورامان دةتوانيَت بةهةشتي كؤنينةناساني ضمكة تاريكةكاني رابردووي مرؤظـ بيَت. هةروةها دووبارة دةلَيَت هةورامان ولاَتيَكي نةناسراوة، جياواز لة‌بارودؤخي تايبةتي و جوطرافيايي، خاوةني ميَذوييَكي سةرسورِ هيَنةرة. خؤشةويستان مايةي خةم و ثةذارةية بؤ‌ ئيَمة كة كةسايةتيَكي وةك مينورسكي لةوثةرِي جيهانةوة ضةندة بة باشي و ثسثؤرِانة ناوضةي هةورامان بة جيهان دةناسيَنيَت.بة داخةوة زؤرينةي دانيشتواني ئةم ولاَتة شارةزا و ئاطاداري ميَذو و شارستانيةتي ناوضة جؤراوجؤرةكاني هةورامان نين. بناغةي زمان، ئايين، فةرهةنط، كلتور و داب و نةريت و شارستانيةتي ئةم ميللةتة جياوازي بةرضاوي لةطةلَ ولاَتاني دي هةية. لةم وتارةدا زؤر بةكورتي ضةند بةشيَكي طرنطي دةخةمة روو.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هفدهم فروردین 1386ساعت 2:28  توسط فروزان - فرزانه  | 

نوروز پاوه در لابه لای خاطرات بزرگترها

 

 

 

تا حالا شده پای خاطرات بزرگترها بنشینید و از گذشته های دورشان بپرسید ، اینکه جوانیشان را چگونه سپری کردند؟ چه کارها کردند ؟و ... مهمتر اینکه بهار را چگونه آغاز کردند؟چگونه جشن گرفتند ؟و به قول خودشان چطور جوانی کرده اند؟

به سراغ دو تن از این جوانان دیروز و پیران فرزانه امروز دیارمان رفتیم ، حسین جباری و قاضی انصاری . حسین جباری نزدیک به 75 سال دارد و بسیار جالب است که بدانید با آغاز کارهای بهار به استقبال نوروز رفته اند . آقای جباری می گوید از " پنجه " که باران کم شده است حیوان داران به دامن کوه و دشت باز می گشتند ، باغبانان به سراغ باغهایشاتن می رفتند و همه می دانستند بهار یعنی آغاز 7-8 ماه کار و تلاش و کوشش برای 4-5 ماه زمستان سخت و سوزان هورامان ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هفدهم فروردین 1386ساعت 1:15  توسط فروزان - فرزانه  | 

فةرهةنطو لازم‌بيةي ثاريَزنايش

 

محمد فهيم

دنياي طةورة وةروةلاَو، ياطيَ زاوزو و ثيَدَابيةي طيان‌دارا جؤر بة جؤرين، كة بة ثاو سرشتي و بة ميزانو دةردواردةي بةش‌بةشي با ضةني شكلَ‌طرتةي ئي طياندارا و فرسةت ثيَدَاكردةيشا ثةي ويَ ئةرماناي سةرو زةمينيرة و ثةنةياوايشا، جة ضةموو ئاقلاَ و ئا زاناياوة كة طيَلَيَنيَ شؤنةو سةرضةمةو بيةيرة جة كتيَبو ئةذناساي بةشةرينة دوورودريَذا. ئالَةم ئاشكران كة ئي ميعمارا قةسرةو ثةنةياواي بةشةرية، بة شيَوةيوة تةماشا و بة دنيا ئاماي و كاملَ بيةي‌شا نةكةردةن، بةلَكو هةركام جة دةلاقةو ئاواتو ويرو باوةرِو ويَشةو، مةسئةلةكاش لةيةك دةينيَوة و بة ميزانو ئاوةزيش هةولَ و تةقةلاش دان ثةي حل كةردةيشا.هةرضةن وير و باوةرِو قةدَيميا و خةلَكي دماتةري ثةي ئةذناساي ذيواي جة دنيانة فريَ و جؤربةجؤريَنيَ، كريؤ كةرميَشا دوويَ بةشيَوة. دةسةي ئةوةلَ زانا سرشتيةكانيَ، كة بنةرِةتو بيةي بة ماده منيارة و ضيَويَ‌تةري مةذناسا.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هفدهم فروردین 1386ساعت 0:17  توسط فروزان - فرزانه  | 

مانگنامه ی هورامان له هه له بجه ی شه هید ده ریده که ن

 

 

پاوه – خبرنگار کویمکال : ( 14/1/1386 ) – هوَرامان که پنجمین ژماری بلاوکراوه ، له به رواری ( 15 ) ی هه ر مانگیَک  له کوردستانی عیَراق ده رده چیَت .

هوَرامان به خاوه ن ئیمتیازی حه مه ئه مین مه حموود به گ و سه ر نووسه ری ئیبراهیم حاجی زه لَمی ده رده چیَت . ئه م مانگنامه جیَگای خوَی له دلَی خوَینه رانی هوَرامانی ئیرانیش کرده وته وه و هه نگاویکی گرینگ له لایان فرهنگ دوستانی هوَرامانی . خوشه ویستان ده توان له سه ر سایتی  .orgwww.kurdistannet  ئه م بلاوکه راوه بیبینن و
هه روها به ئیمه یله ی
Hanaw2@yahoo.com
 با به تیان بوَ بنیَرن  .

وبلاگی کویمکال هیوای سه رکوتن بوَ به ریوبه رانی ئه م مانگنامه ده خوازی و هه روها هیوادارین بتوانین له گه ل یکتر هو کاریمان بیَت .

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم فروردین 1386ساعت 23:29  توسط فروزان - فرزانه  | 

وضعیت انگور دیم در شهرستان پاوه

فتح الله نجفی

     وجود رشته کوه های زاگرس و قرار گرفتن شهر و روستاهای منطقه در جوار آن زندگی سخت و مشقت باری را برای مردم به وجود آورده ، به علت محدودیت زمین های کشاورزی و قابل کشت و نبود صنایع در منطقه نحوه زندگی در این سامان با سایر مناطق کشور بسیار فرق داشته زیرا در منطقه ای که زمین مناسب برای امور کشاورزی وجود نداشته باشد و از وجود صنایع هم خبری نباشد در نتیجه مردم بایستی روش های خاصی را برای ادامه حیات خود فراهم نمایند .
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم فروردین 1386ساعت 23:6  توسط فروزان - فرزانه  | 

 

باز گشائي نسبت ميراث اسلامي و ميراث هورامي

دکتر جزا راهگان

تلاش در جهت عملي نمودن و به قدرت رساندن تئوري ها سوالات نظري بسياري را برمي انگيزد، عمل پاره‌ي مهمي از تئوري است لذا مشكلات عملي سوالات نظري مي آفريند هرگاه يك تئوري در عمل زشت جلوه كند ، سيماي اصل تئوري نيز زشت خواهد شد . اين قاعده در مورد تئوري و نظام ماركسيسم تجربه و پذيرفته شد.

مكاتب و تئوري پردازي ها فقط شامل مكتوبات مؤسسين نيست، بلكه پاره سرنوشت سازي از يك مكتب، آن چيزي است كه در جهان خارج به منصه‌ي ظهور مي‌رسد . هرگاه تئوري هاي دلفريب و جذاب در عمل موفق نباشند واضعان معذور نخواهند بود زيرا طراح تئوري  و مكتب بايستي نقصهاي بشري ،بدخواهي ها ، بد انديشي ها ، منفعت پرستي ها و جاه طلبي هاي آدميان را در نظريه سازي خود منظور كند . تا در مرحله ي عمل ناتراشيدگي ها جلوه نكنند به عبارتي به جرات مي توان زشتيها و كاستيهاي عمل را به پاي نقائص نظر گذاشت . به قول مولوي :

نفس اول راند بر نفس دوم                    ماهي از سر گنده گردد ني زدم

وقتي سر بگندد، دم نيز فاسد خواهد شد .  


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم فروردین 1386ساعت 2:8  توسط فروزان - فرزانه  | 

 ((هةورامانم))

                                                          همایش گستره هورامان

                                                                جةمالَ مورادي

 

طويَ رِاديَرة هةورامانم
                                             تاقة ووشةي سةر زمانم
وةسفي كام جوانيت بطيَرِم
                                             كام نةريتت هةلَ بذيَرم
ضؤنين باست بخةمة رِوو.
                                             بيَنة بةر ضاو ئاساري زوو
هؤ نشينطةي كوردةواري
                                             فيَرطةي بةرزي ئامؤذطاري
تؤ تاقيطةي رِةوتي ذيني
                                             مةكؤي هةظالاَني ديني
تؤ سةرضاوةي زاناياني
                                             ثةناطاي بيَ‌ثةناياني
ئةتؤ خةزيَنةي ئاواتي
                                            جيََ‌ي تيَكؤشين جيَ‌ي خةباتي
لاي تؤوة دةركةوت سيَ جواني
                                            باسي دةكةن بة نيهاني
كرداري باش، باوةرِي قوولَ
                                            ووتةي بؤن‌خؤش بةويَنةي طولَ.
سا بة تؤمة هةورامانم
                                            لانكةي شؤخي دلَ و طيانم
هةر ضؤن باست كةم بةم دةمة
                                            هيضم نةوتوة وَ هةر كةمة
سةد ماشةلَلاَ ضةنيَ جواني
                                            شةنط و شؤخ و بة عينواني
هــةربـــاخيَــكت بـةسةردةكةم 
                                            بــةهـــةشتيَكة خــوَي دةنــويَنيَ ،
بــــة هــةر طــولَــزاريَكا دةرِوَم
                                            بولـبو ليَكة لـــي يَ دةخـــويَنيَ ،
هــةر دوَلَيَكـت دَيتة بــــةرضــاو
                                            رِووبـاريَكة ليَ ي ســـةرئـةكـــا،
بوَ هةر شـــاخيَــكت رِوودةنيَــم 
                                            نـــيَرطـــزيَكــة عيشوة دةكــــا ،
هــــاوار لـــة بوَني عـــةتريـنت
                                            لـــة سور هــةلَالَةي نــةخشينت
كــةئــةوَ ديــمةنــةت دةبـيــنم 
                                            طــةشة دةطريَ ئــاسوَي ذيـنــم ،
 جــةستــة و رِوَحــم ديَنة لـةرزة
                                            ضــونكــة بيَ هاوَتاي لةم عـةرزة
هـــوَ ســروشــتـي دلَ رفــيَنـم 
                                            وورة بــةخشي خــةم رِة ويَــنم ،
دةطـــيَرِم وةسفــي خـةلَكـانت
                                            وةسفي خةلَــكـي مـيَهرة بــانت ،
ئةوانةي ئــةمرِوَيـان ســاز كــرد
                                            كــلَـوَمـي ذيــانيــان واز كــرد،
ئــةوةي بــةرنـــامـــةيــان دانـا
                                             شــي‌يــان كــردةوة بـة مـانـــا
هؤ ئينسانة شةرمينةكةم
                                             خويَن شيريني بيَ‌كينةكةم
هؤ دامة زريَني تةبايي
                                             تورِةي ئاذاوة وَ جودايي
تؤ بيَزاري شةرِ و شؤرِي
                                             زانكؤيةكي ئالَ و طؤرِي
كةلامت جوان و دلَ‌طيرة
                                            نةرمة - طةرمة و وتةي ذيرة
زاراوةت طةليَ شيرينة
                                            بةهرةي قاموسي زيَرِينة.
هـوَ هــةورامـي وَ هــةورامـاني
                                           خولياي ئاشتي وَزةوق و جواني ،
ئــةطــةر نةم زاني باست كــةم
                                           بــوَ هـاوَنةو عان ثيَ ناست كةم،
لــةبـةر دانيَرت بــم بــةخــشة
                                           ئــاخـو هَيشتا رِوونــم رِةشـــة ،
ثيَم خــوَشة عــالـةم بــزانـــيَ
                                           بــةم هـةلَبةستةم ضــاك برِوانيَ ،
كةتوَ شيَــوازيَ هةلَ كــةوتـوي
                                           هــونـةرمــةنـديَ طةشاوةرِوي ،
تـــوَ هــةورامـي هــةورامــاني
                                          لاي خـوَرة وة هـوَر ئـامــانــي .

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم فروردین 1386ساعت 1:49  توسط فروزان - فرزانه  | 

اصناف متخلف شهر پاوه چهار میلیون ریال جریمه شدند

 

 

پاوه خبرنگار کویمکال : ( 27/11/1385 ) اداره بازرگانی به منظور مبارزه با گرانی و مهار کردن بازار ، برای فعال کردن بازرسین اتحادیه ها و نظارت بر عرضه و فروش کالا اقدام به نظارت جدی بر بازار کرده است .

جمال ابراهیمی رئیس اداره بازرگانی شهر پاوه گفت با بازدید مستمر از بازار طی هفته گذشته 39 مورد متخلف شناسایی و به مبلغ چهار میلیون ریال جریمه نقدی شده اند . وی برخورد با قاچاق سوخت ، آرد و قصابان و تعیین نرخ گوشت با نصب پلاکارد را از دیگر اقدامات اداره بازرگانی پاوه عنوان کرد . رئیس اداره بازرگانی پاوه افزود برای تنظیم نرخ بازار 20 تن سیب زمینی با نرخ هر کیلو 286 تومان و یک تن تخم مرغ با قیمت هر کیلو 950 تومان خریداری شده تا بین مردم توزیع گردد و این روند را ادامه خواهیم داد .

روابط عمومی فرمانداری

تنظیم : فروزان رسولی

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم فروردین 1386ساعت 1:9  توسط فروزان - فرزانه  | 

نشست ائمه جمعه و روحانیت شهرستان با مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمانشاه برگزار شد

 

پاوه خبرنگار کویمکال : ( 25/11/1385 ) نشست ائمه جمعه و روحانیت شهرستان پاوه با مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمانشاه در بیت امام جمعه پاوه برگزار شد .

ملا قادر قادری امام جمعه پاوه در این نشست از نقش مثبت صدا و سیما و برخورد حکیمانه مسئولین این رسانه در پخش برنامه های عزاداری ماه محرم که زمینه ایجاد هرگونه تفرقه را از بین بده بودند تقدیر کرد . ایشان تقویت بنیه اعتقادی ، بال بردن سطح آگاهی جوانان، ایجاد فضای معنی در ادارات ، تقویت مدیران مسئول و متعهد و احیای امر به معروف و نهی از منکر را برای مقابله با تهاجم فرهنگی و بیگانگان موثر دانست و نقش صدا و سیما را در انعکاس ، تقویت و توجه به این موارد مهم ارزیابی کرد و خواستار توجه صدا و سیما به روحانیت و انعکاس رهنمودها و نظرات آنها در رسانه شد . در این نشست که با حضور ائمه جمعه ، روحانیون و مسئولین سیاسی و امنیتی برگزار شد مازندرانی مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمانشاه گفت شبکه زاگرس و رسانه ملی متعلق به همه مردم و قومیت ها و زبانها ست  و اظهار داشتند سعی و تلاش ارتباط یا همه نقاط استان و انعکاس مسائل و برنامه های آنهاست . وی افزود طی 20روز آینده چهار ایستگاه تلویزیونی در روستاهای دربیان ، دزآور ، لاران علیا و سفلی شهرستان پاوه راه اندازی و شبکه2 زاگرس در روستای دشه این شهرستان راه اندازی خواهد شد .

روابط عمومی فرمانداری شهرستان پاوه

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم فروردین 1386ساعت 1:6  توسط فروزان - فرزانه  | 

جرئت استفاده از عقل خود را داشته باش

این است شعار روشنگری

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم فروردین 1386ساعت 12:43  توسط فروزان - فرزانه  | 

    

      کودکان در دنیای پاک خود تصاویری دارند که بعضا با نقاشی ، داستان و یا در بازیهایشان آن را به نمایش می گذارند  . هر سال آموزش و پرورش در  چارچوب برنامه های فرهنگی خود به برگزاری مسابقات شعر ، نقاشی ، داستان نویسی و ... در بین کودکان اقدام و آثاری را به عنوان آثار برگزیده انتخاب می نماید .  ما هم بر آن شدیم تا برگزیده یکی از این آثار را منتشر نماییم . آروین رسولی ، دانش آموز سال چهارم دبستان فرهنگیان یک پاوه با داستان " ورق دفتر نقاشی امجد حرف می زند " در دبستان خود موفق به کسب مقام اول داستان نویسی در سال تحصیلی 85 1386 شده است . این داستان می تواند مقدمه ای باشد تا دیگر نونهالان دیارمان هم با ارسال اشعار، داستان و مطالب متنوع خود جایگاه تاثیر گذار خود را نشان دهند .    

 

ورق دفتر نقاشی امجد حرف می زند

  

      روزی امجد و ننه اش چیزی نداشتند تا بخورند . ننه به امجد می گوید برو بیرون ، ببین چیزی نیست بخوریم . امجد به بیرون می رود . او آن قدر دنبال غذا می گردد که خسته می شود و می نشیند . امجد به فکر فرو می رود که از کجا غذا پیدا کند . چوبی را به دست می گیرد و شروع به کندن خاک می کند . ناگهان چند تا سکه پیدا می کند . آن ها را برمی دارد . سکه ها طلا بودند . امجد زود به خانه می رود تا سکه ها را به ننه اش نشان  دهد .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم فروردین 1386ساعت 12:4  توسط فروزان - فرزانه  | 

                         ئةهوورئامان

                                                                         همایش گستره هورامان

                                                                            )كولسووم عوسمانثوور(

من راوضي نيم

هةورامان بة خاسةكةويَكي نةخشين و

ساضمةزةنيَكي سةرثرِ و

كؤلَيتي نزمي بيريَكةوة بناسم

بة ديَوجامةي حةوت رةنطي نةيرةنطةوة

نةخشة بؤ نةخشينةكاني

كويَستاني بةرزي برِيَذم

من سؤفي نيم

هةورامان بة نةوةد و نؤ تةزبيحي ثير و

بة خانةقايةكي ذير و

بة مةي ويَردو

حةزرةتي موغان بناسم

من دةرويَش نيم

كةشكؤلَي ئيَستغنايةك سةرمةستم بكات

هةورامانم بة نالَةي دةف و كزةي نةي

بة ياهوو، ياحةي بناسم

من ميَذوونووسيَ دةست وشك نيم

هةورامانم بة سةدةكاني بةر لة ميلاد و

بة هةزار و بة دووسةد سالَ

بة رِيَكةوتوو، زادومةرطي فلاَن ئةمير و طةورةثياوم بناسم.

من كضة جوانيَكي عاشق نيم

هةورامان بة ضوار شانةييَ ئةفسانةيي و...

رانكة و ضؤخة لةبةر بزانم

شةويَك ديَت و كراسي حةريري ئاوات و...

ملوانكةيةكي ئةستيَرةييم بؤ ديَنيَت.

من نةققاش نيم

بة زاراوةي رةنطةكان لة طةلَتان بدويَم

هةورامان بة بيرورِاي ماني بناسم.

من خؤ طؤراني‌بيَذ نيم

ميراتطيَرِي شمشالَةكةي داوود بم

هةورامانم بة «كنالةيل و كنالةيل» و «ضةثلَة» و «سياضةمانة»

«دةرةيي» و بةزمي «شيَخانة»وة بناسم

من كورِة مةستيَكي عاشق نيم

هةورامان بة طةنم‌رةنطيَكي خويَن‌شيرين

كراس هةنجيري و دةم بة ثيَكةنين بناسم.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم فروردین 1386ساعت 3:21  توسط فروزان - فرزانه  | 

همایش توسعه صادرات و بازار شهرستان پاوه برگزار شد

پاوه خبرنگار کویمکال : ( 10/12/1385 ) همایش یک روز توسعه صادرات و بازار شهرستان پاوه از سوی اداره بازرگانی شهر پاوه برگزار شد .

این همایش که در راستای برنامه های مشارکت جو و مبتنی بر دانش با بهره گیری از همفکری و مشارکت صادرکنندگان ، صاحبنظران ، بازاریان و تجار در زمینه توسعه و تقویت صادرات و کسب و کار در شهرستان برگزار شد به بررسی مشکلات بازارچه مرزی شوشمی ، بازار ، پیله وران و کسبه شهرستان پرداخت و مسائل زیر عنوان شد :

1.      مرز شوشمی رسمی شود

2.      اداره گمرکات در شهرستان پاوه دایر شود .

3.   عدم وجود مراکز استاندارد و انرژی اتمی که سردرگمی و رفت و آمد بسیار پیله وران به مرکز استان را در پی دارد .

4.      تداخل کاری نیروهای مستقل در بازارچه

5.      مشکلاتی که در تردد بازرگانان به مناطق همدیگر وجود دارد .

6.      عدم دریافت جوایز صادراتی

7.      تامین امنیت کاری بازرگانان برای بستن قرارداد

8.      نبود اتاق ملاقات و امکانات بهداشتی و رفاهی در بازارچه مرزی

9.   فرار اکثر پیله وران باسابقه و با تجربه از بازارچه مرزی شوشمی و گرایش آنها به بازارچه های مرزی دیگر ، یا روی آوردن به شغل های کاذب و یا قاچاق

10. جاده کرمانشاه پاوه که جاده ترانزیتی است و پر پیچ و خم می باشد .

11. قوانین دست و پا گیر بانک ها در پرداخت وام به مردم

12. مطرح شدن تجارت چمدانی در مرز شوشمی

13. تخفیفات گمرکی برای ترخیص کالا

14. قرار دادن پرسنل باتجربه در مراکز اداری بازارچه مرزی

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم فروردین 1386ساعت 3:14  توسط فروزان - فرزانه  | 

برگزاری جشنواره سرود مدارس شهر پاوه  برگزار شد

 

 

پاوه خبرنگار کویمکال : ( 15/11/1385 ) جشنواره سرود مدارس شهر پاوه با شرکت 550 دانش آموز در قالب 28 گروه سرود در سالن امتحانات آموزش و پرورش برگزار شد .

صباح ولدبیگی معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزشی و پرورشی پاوه گفت این جشنوار که به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار شد 350نفر دانش آموز در مقطع راهنمایی و در قالب 20 گروه سرود ، 200 نفر دانش آموز در مقطع متوسطه و در قالب هشت گروه سرود به رقابت پرداختند . در پایان در مقطع راهنمایی مدارس راهنمایی آزادگان ، شهدای 20خرداد و شمس العارفین روستای نجار و در مقطع متوسطه هنرستان کار و دانش فجر ، دبیرستان های مولوی روستای خانقاه و شهدای هشتم آبان مقام های اول تا سوم را کسب کردند .

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم فروردین 1386ساعت 3:12  توسط فروزان - فرزانه  | 

5050 نفر از مردم شهرستان پاوه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره )

 

این شهرستان هستند .

 

پاوه خبرنگار کویمکال : ( 29/11/1385 ) طی 10 ماه سال جاری مبلغ شش میلیارد و 949 میلیون و 777 هزار ریال در قالب های مختلف زینه شده است .

غلامرضا سیاکمری رئیس کمیته امداد امام خمینی ( ره ) با اعلام این خبر گفت این مبلغ در قالب پرداخت مستمری نقدی اهدا جهیریه به 114 نفر جوانا تحت حمایت به مناسبت دهه مبارک فجر ، ارائه خدمات تحصیلی در سه فصل خدمات تربیتی ، خدمات آموزشی و خدمات دانشجویی به تعداد 1007 دانش آموز و دانشجوی تحت حمایت ، برگزاری اردوی سیاحتی ، تفریحی ، توزیع کفش و ارائه آمزش های فرهنگی و احکام مادران ، دختران در شرف ازدواج و آموزش نوعروسان و همسران جوان ، حمایت ویژه از تعداد 136 یتیم با کمک حامیان ایتام به صورت نقدی و جنسی ، ارائه خدمات مشاوره ای در کمیته امداد به تعداد 340 نفر از مددجویان در قالب خدمات مشاوره ای و راهنمایی ، مشاوره ازدواج ، طلاق ، تحصیلی ، شغلی و مشکلات زناشویی و شناسایی و تشکیل پرونده 2000 نفر از خانواده های اقشار کم درآمد جهت اهدا بن وسایل و اقدام معیشتی به آنان پرداخت و هزینه شده است . وی افزود پرداخت مبلغ 265 میلیون ریال در قالب وام کارگشای به 133 نفر و پرداخت 140 میلیون ریال وام در قالب  ودیعه مسکن به 20 خانوار نیازمند ، تشکیل 211 پرونده اشتغال زدایی در قالب بنگاه های کوچک اقتصادی ، طرح های تکمیلی امداد و اعتبارات تخصیصی تبصره ای قانون بودجه کشوری و طرح های صندوق مهر امام رضا ( ع ) به 100 نفر به مبلغ سه میلیارد و 645 میلیون ریال در قالب وام های بانکی و اعتبارات امداد از دیگ فعالیت های کمیته امام خمینی ( ره ) شهرستان پاوه در 10 ماه سال جاری است  .                                واحد روابط عمومی فرمانداری

                                                      تنظیم : فروزان رسولی

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم فروردین 1386ساعت 3:10  توسط فروزان - فرزانه  | 

همایش ورکه در حوزه ادبیات امروز هورامان برگزار شد

 

پاوه خبرنگار کویمکال : (24/12/1385 ) انجمن ادبی هورامان همایش ورکه را در حوزه ادبیات امروز هورامان برگزار کرد .

در این همایش که با استقبال گرم شاعران ، نویسندگان و فرهیختگان روبرو گردید و میزبان انجمن های ادبی در مریوان بود به بررسی شعر و داستان امروز هورامان پرداخته شد . این همایش در تالار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و در سه محور مولفه های شعر امروز هورامان ، داستان هورامان ( دیروز ، امروز ، فردا ) و جایگاه شعر و شاعران هورامی در ادبیات کردی برگزار گردید و نزدیک ه بیست تن از شاعران و نویسندگان به ارائه مطلب خود پرداختند . شایان ذکر است در طول سال 1385 این همایش سومین همایش انجمن ادبی هورامان بود .  

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم فروردین 1386ساعت 3:6  توسط فروزان - فرزانه  | 

همايش علمي پیشگیری از اعتیاد برگزار شد

 

پاوه خبرنگار کویمکال : ( 19/12/1385 ) - همایش یک روز  علمی آموزشی پیشگیری از اعتیاد با تاکید بر نقش خانواده برگزار شد .

در این همایش که در تالار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط شبکه بهداشت و درمان جمعیت مردمی مبارزه با اعتیاد برگزار شد . دکتر اختری سرپرست شبکه بهداشت و درمان پاوه ضمن خیر مقدم به حضار از طرف جمعیت مردمی مبارزه با اعتیاد و شبکه بهداشت و درمان ، هدف از برگزاری همایش را آموزش و پیشگیری و ارتقاء و حفظ سلامت در جامعه عنوان کردند . سپس تورج بهمن فرماندار شهرستان پاوه با اشاره به ضرورت و اهمیت برگزاری این همایش ها به منظور اطلاع رسانی و آگاهی دادن به جامعه و افراد آنان گفتند اعتیاد یک پدیده اجتماعی است نه فردی و از نگاه انتظامی و امنیتی جرم محسوب می شود و از نگاه پزشکی یک نوع بیماری است . وی راه های برخورد با این پدیده شوم و ابعاد گوناگون این برخورد را تشریح کرد و بهترین نوع را پیشگیر ی و اولین اقدام در پیشگیری را در آگاه سازی فرد و جامعه پف افزایش مهارت های زندگی و تقویت فعالیت های جایگزین دانستند . در این همایش یک روز ملا قادر قادری امام جمعه شهرستان هم برگزاری این گونه همایش ها را دفاع از انسانیت و حقوق جامعه ، دین و دانش عنوان کردند و ایمان و عمل سالم را سبب ایجاد امنیت در جامعه دانستند و گفتند اگر در پاوه و اورامانات اعتیاد وجود ندارد یا کم است به دلیل وجود علما ، مساجد و اعتقادات دینی این مردم است . در ادامه رستگار امینی عضو جمعیت مردمی بارزه با اعتیاد شهرستان پاوه مقاله ای تحت عنوان ساختار خانواده و اعتیاد ارائه نمود که ضمن اشاره به شیوه های تربیتی مختلف ، نهادینه کردن تربیت آزادانه و قاطع را در خانواده ضروری دانست . همچنین داریوش لامعی کارشناس روانشناسی با بالینی پیرامون اعتیاد و خانواده ، آشنایی با مواد مخدر و آشنایی والدین با روش های پیشگیری از اعتیاد و روش های صحیح برخورد والدین با فرزندان مطالبی را عنوان کردند . در این همایش جمعی از اعضا جمعیت مردمی مبارزه با اعتیاد ، روسا و نایب روسای انجمن های اولیا و مربیان مدارس ، مشاورین و تعدادی از پرسنل شبکه بهداشت حضور داشتند .

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم فروردین 1386ساعت 3:4  توسط فروزان - فرزانه  | 

با حضور رئیس صدا و سیمای مرکز کرمانشاه

جلسه تدوین و ارائه یک ساعت برنامه هورامی در صدا و سیمای مرکز کرمانشاه برگزار شد

 

پاوه خبرنگار کویمکال : ( 25/11/1385 ) رئیس صدا و سیمای مرکز کرمانشاه پیرامون نحوه همکاری هنرمندان شهرستان پاوه با صدا و سیمای مرکز کرمانشاه و تدوین و ارائه یک ساعت برنامه هورامی در هفته برای منطقه اورامانات به پاوه سفر کرد . مازندرانی رئیس صدا و سیمای مرکز کرمانشاه در جلسه ای با شرکت فرماندار ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مدیریت آموزش و پرورش ، رئیس شورای اسلامی شهر و جمعی از هنرمندان شهرستان حضور یافتند . در این جلسه تورج بهمن فرماندار شهرستان پاوه از اهمیت برنامه محلی در شبکه زاگرس و رسالت صدا و سیما و انتظار و توقع از رسانه ملی سخن گفتند . همچنین حسن قادری رئیس اداره  فرهنگ و ارشاد به نمایندگی از طرف هنرمندان پیرامون ضرورت برنامه محلی و رسالت رسانه ملی برای تعمیق مبانی فکری و عقیدتی ، بازتاب توانمندی و هنرآفرینی هنرمندان در جامعه و استفاده از نصایح علما و اندیشمندان ، صاحبنظران و رفع شبهات و تشکیک های دشمنان ، بازتاب نقاط دیدنی و زیارتی ، تقویت فرهنگ و هنر منطقه اورامانات ، ایجاد نشاط و شادابی و اطلاع رسانی از خدمات نظام جمهوری اسلامی به مردم مطالبی عنوان کردند . در این جلسه که به دعوت فرماندار شهرستان برگزار شد هنرمندان شهرستان آمادگی خود را برای همکاری با صدا و سیمای مرکز کرمانشاه اعلام کردند . براساس تصمیمات اتخاذ شده شورای هماهنگی برای تدوین و ساخت برنامه های محلی در شهرستان زیر نظر فرماندار و پیشنهاد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می شود و اکیپ صدا و سیمای مرکز کرمانشاه برای تدوین برنامه ها در شهرستان ، توسط فرماندار دعوت به عمل می آید . در همین جلسه مقرر شد هزینه تهیه برنامه را صدا و سیما تقبل نماید و جلسه ای دیگر در همین راستا و جهت هماهنگی لازم متعاقبا تشکیل گردد . شایان ذکر است در این جلسه جهانبخش لطف الهی رئیس شورای اسلامی شهر و سلام خسروی مدیریت آموزش و پرورش بر ضرورت این امر مهم و نیاز منطقه به این برنامه مطالبی ایراد نمودند .

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم فروردین 1386ساعت 3:1  توسط فروزان - فرزانه  | 

نمایشگاه نقاشی هنرمندان جوانرود در پاوه برگزار شد

 

پاوه خبرنگار کویمکال : به منظور آشنایی و تعامل هنرمندان منطقه ، نمایشگاه نقاشی هنرمندان جوانرود با همکاری امور هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد .

زهرا کاظمی هنرمند و برگزار کننده نمایشگاه نقاشی گفت هنرمندان مناطق کردنشین از هم دورند و ما ضمن برگزاری این نمایشگاه برآنیم تا با هنرمندان مناطق مختلف کردستان آشنا شویم . وی علت انتخاب شهر پاوه را در برگزاری نمایشگاه خود بالا بودن سطح فکری مردم منطقه نسبت به هنر نقاشی و استقبال گرم رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پاوه دانستند . این هنرمند جوان که هشت سال سابقه کار در حوزه نقاشی را دارد و تحصیلات خود را در زمینه نقاشی در مقطع کاردانی به اتمام رسانده اند پیشنهاد برگزاری گفتگوی نقاشان کرد را ارائه دادند که به باور ایشان نمایشگاه پاوه توانسته است نخستین گام را در این زمینه بردارد . معتصم شافعی از هنرمندان شهر و بازدید کننده نمایشگاه هم ضمن ابراز رضایت از برگزاری نمایشگاه گفت بعد از چندین سال رکود ارائه یک کار دسته جمعی از جانب هنرمندان نقطه قوت نمایشگاه بود . ایشان ضمن اشاره به دوران رکود و عدم برگزاری نمایشگاه نقاشی گفت ما تا چند سال پیش مکان مشخصی برای برپایی نمایشگاه نداشتیم و الان این سالن هم برای نمایشگاه چندان مساعد نیست ، به عنوان نمونه در راهرو تردد مراجعه کنندگان کتابخانه وجود دارد و این مسئله در بازدید از نمایشگاه تاثیر نامطلوب می گذارد . وی نبود تشکیلات صنفی هنرمندان شهر را از دیگر علل نبود نمایشگاه نقاشی دانستند . این نمایشگاه که از 29 بهمن تا 4 اسفند در سالن کتابخانه بعثت خواهران اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار گردید با استقبال مردم به خصوص جوانان و هنرجویان روبرو شد .

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم فروردین 1386ساعت 2:58  توسط فروزان - فرزانه  | 

خواستگار 80 ساله باید 16 روز دیگر صبر کند

پاوه  - خبرنگار کویمکال : خواستگار 80 ساله در مراسم عقد فهمید که باید مراسم را به تعویق بیندازد .

رضا حسنی که برای بار سوم قصد ازدواج دارد و خواستگار جواهر شهابی 71 ساله است در مراسم عقد متوجه شد که باید 16 روز دیگر صبر کند . ماجرا از این قرار بود که تنها 114 روز ، یعنی سه ماه و 24 روز از مرگ شوهر این بانو گذشته و عاقد با توجه به این مسئله مراسم را به تعویق انداخته است . حتما مستحضر هستید زن پس از فوت همسر برای ازدواج مجدد باید چهار ماه و 10 روز صبر کند و ظاهرا این جوانان دیروز و دلداده در محاسبه خود دچار اشتباه شده اند و هنوز باید صبر کنند . 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم فروردین 1386ساعت 2:45  توسط فروزان - فرزانه  | 

باور حاکم بر پوشش من

 

پوشاک در بطن فرهنگ جامعه قرار دارد و نماد بارزی از باور ، آداب و سنن و خصوصاً خاستگاه قومی می باشد . « پوشاک از نیازهای اولیه و اساسی بشر محسوب می شود . درست مثل خوراک ، مسکن ، امنیت و امثال آن » « پدید آمدن پوشاک امری تصادفی یا خواستی فردی نبوده است . پوشاک بر مبنای تفکرات و نیازهای اقلیمی ، مادی و معنوی اقوام به وجود آمد و آیینه تمام نمایی از تاریخ زندگی بشر شد و در طی قرون و اعصار ، در سرزمینهای گوناگون شکل گرفت و تحول یافت . » در شهر پاوه پوشاک که همچنان با گجی ، کوا ، چه خورانک ، کلاش و ... حفظ شده است در اثر تحولات جهانی ، به سوی تغییرات عمده ای گام برداشته است . یکی از دختران دانشجو در این مورد می گوید : " قبلا برای ما استفاده از مانتو بدون چادر و یا خارج از محیط مدرسه قبح داشت ، اما الان اکثر دخترخانم ها پوشش مانتو بدون چادر و خارج از محیط مدرسه را دارند و جو شکسته شده است . "  اما مثل هر تغییر دیگر که نگرانی نسل حافظ سنتها را بر می انگیزد ، نگرانیهایی در میان مردمان شهر پیرامون پوشش جوانان به وجود آمده است . گذرگاههای  محیط کوچک شهر پاوه شاهد دختران و پسران جوانی است که با پوشش متنوع و رنگی خود فضا را تغییر داده اند و بعضاً این پوشش با سنت و مذهب ما همخوانی ندارد . در کتاب تاریخ لباس ، روت ترنر ویل کاکس پیرامون تحول لباس در تاریخ اروپا می نویسد : « نظم و هم آهنگی پوشاک دوران باستان در قرون وسطی جای خود را به شکل و ظاهری شکوهمند داد . در عهد رنسانس پر زرق و برق شد و صورتی تجملی پیدا کرد و سپس در عصر نوین شکلی نامشخص و رمز گونه به خود گرفت . » و به نظر می رسد این شکل نامشخص و رمز گونه وارد زندگی ما هم شده است . سیر تحول لباس یک سیر مهار نشدنی است و بدون شک در هر برهه ای از تاریخ نسل ها برای سرنوشت خود تصمیم می گیرند و عمل می کنند . از دختر خانمی که مانتوی اندامی با کاپشن رنگی و شلوار مدل برمودا پوشیده است پیرامون نحوه پوششش می پرسم . او معتقد است " پوششش مطابق میل باطنی و خواست شخصی است و خانواده اش با رضایت کامل این مسئله را پذیرفته اند و از او حمایت می کنند . "
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم فروردین 1386ساعت 2:30  توسط فروزان - فرزانه  | 

 

ورودی شهر پاوه

 

 

     ناهید علی طالب و حسین بحرمین در « تدوین اصول و ضوابط طراحی محیطی ورودی شهر » می نویسند : " بررسی سیر تحول فضای ورودی شهرها از گذشته تا به امروز مبین تحولات اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و فن آوری است که با گذشت زمان الگوهای زیستی ، جوامع را در سکونتگاه های هر سرزمین تحت تاثیر قرار داده است . تبدیل شدن فضاهای ورودی شهرهای قدیم از دروازه و برج و باروی هماهنگ و تعریف شده ، به کریدورهای ورودی با ساختمان های زشت و فرسوده مسکونی ، تعمیر کاری ها ، کاربری های نظامی ، انبار مصالح ، اسقاطی اتومبیل ، تعویض روغن و فضاهای متروکه و سامان نیافته حاکی از رشد و توسعه بی رویه ولی برگسیخته شهرهای امروزی کشور است . شرایط نامطلوب محیطی فضای ورودی شهرها و اثرات منفی آن بر ساکنین و تازه واردین بر هیچکس پوشیده نیست"  شهر پاوه هم از این گذار برگسیخته بی نصیب نمانده است ؛ تعمیرکاری ها ، انبار مصالح ، تعویض روغن ، ساختمان های کهنه ، مغازه های آشفته و آسفالت هم که برای کسی جای بحث نگذاشته است . " در گذشته عملکرد و ساختار ورودی شهر با اهداف ساکنین آن و توانایی این فضا در برآوردن نیازهای شهرنشینان رابطه داشته است " ؛ شما چه فکر می کنید ؟ ورودی شهر پاوه تا چه حد برایتان اهمیت دارد ؟ و پرسش تازه واردینی که پاوه را از روی ورودیش تعریف می کنند ، چگونه پاسخ خواهید داد ؟ و ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم فروردین 1386ساعت 2:10  توسط فروزان - فرزانه  | 

نگاهی به بازارچه مرزی

برای همه ما که در شهر پاوه زندگی می کنیم « بازارچه مرزی » نامی آشناست . تمام افرادی که معلم ، کارمند یا مغازه دار نیستند ، برای یک بار هم که شده کار در بازارچه مرزی را تجربه کرده اند . اما کمتر کسی به طور مشخص با تعریف بازارچه مرزی و مقررات صادرات و واردات ، به طور کامل آشناست . این مهم ما را بر آن داشت تا در یک سلسله مقالات ، پیرامون بازارچه مرزی ، شما را با مفهوم و قوانین آن آشنا کنیم و در پایان آماری از صادرات و واردات بازارچه مرزی شوشمی در سال 1382 ارائه دهیم  و در گامهای بعدی نظرات و تجارب شما را منعکس نمائیم .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دهم فروردین 1386ساعت 16:55  توسط فروزان - فرزانه  | 

 

بازار و بازاریابی در پاوه

        بازار عبارت است از گروهی از خریداران واقعی و بالقوه یک محصول . این خریداران دارای نیاز یا خواسته مشترکی هستند که می توان از طریق داد و ستد ، آنها را برآورده ساخت .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دهم فروردین 1386ساعت 15:50  توسط فروزان - فرزانه  | 

پاوه ؛ شهر ما

فروزان رسولی

 

 

در 140 کیلومتری شمال غربی استان کرمانشاه شهر ما ، در میان چین خوردگیهای زاگرس جای گرفته است . پاوه وسعتی بالغ بر 860 کیلو متر دارد و طبق آمار سال  1385 ، 20043 نفر را در خود جای داده است . شهر پلکانی ما با جاذبه های اکوتوریستی ( گردشگری طبیعی ) که با زندگی مردمانمان عجین شده یکی از زیباترین شهرهایی است که با پیروی از الگوهای گردشگری ، قابلیت تبدیل شدن به یکی از قطب های گردشگری در ایران را دارد . تابلوهای زیبایی چون " شاهو "، " دره نیشه "، " آتشگاه " و مناطق سرسبزی چون " ویمیر" ،" کویمکال " و " سردره " جزء لاینفک زندگی ما هستند . بهارمان با زمزمه های " شیلماو " آغاز می شود و پائیزمان با هزار رنگ باغهای " پشته " ، " قلاخوان " و
" میرئاوا " خاطره ها می سازد . و به راستی دلنشین ، زیبا و دوست داشتنی است و مهمتر اینکه نمی توان از آن دل برید . زمینهای زراعی پاوه 1294 هکتار و زمین باغهای آن 4972 هکتار است . آب و هوای نیمه مرطوب سرد از ویژگیهای جغرافیایی شهرمان است . آب آن از سراب هولی تامین می شود . در مجموع 43 روستا دارد و با عنوان شهرستان پاوه 52671 نفر ساکن . اما نکته جالب در شهر ما که در علوم اجتماعی با عنوان جامعه در حال گذار از آن یاد می شود ؛ عدم تحرک برای شروع صنعتی شدن است . به عنوان مثال باغهای ما هر سال در نتیجه قانون ارث و یا فروش قطعه قطعه ، کوچکتر می شوند و این یعنی کاهش تولید انبوه . امکانات رفاهی مانند هتل ، رستوران ، تالار و ... یا وجود ندارد و یا اندک شمار و محدود است و این یعنی یک آسیب بزرگ برای صنعت جهانگردی در منطقه . مغازه های ما غیر متمرکز و بازار قدیمی شهر رو به اضمحلال است و این یعنی رکود بازار و به طبع ایستایی در گردش
 پول . سری به استعدادهایمان بزنیم . می توانستیم مناطق کرد نشین را با تولید انبوه صنعت کلاش ،
چه خورانک و کلوبال پوشش دهیم . این فقط یک اشاره بود و قبل از اینکه بگویید از این حرفهای قدیمی خسته شدیم به سراغتان آمدیم . از شمائیم و با شما . پرورده همین خاکیم و مربیانی چون شما داشته ایم و همچون شما عاشق سرزمینی هستیم که آن را از شما به یادگار داریم . اما خواهان گام های نویی در زندگی اجتماعی خود هسیتم . بار مسئولیت تاریخی بر شانه هایمان است . می خواهیم بدانیم که بوده ایم ؟ حالا چه هستیم ؟ و باید چکار کنیم ؟ پس به هم نیاز داریم . اینکه کنار هم باشیم و با هم حرف بزنیم . تا حالا فکر کردید که به پشت پا زدن به هم شهره شده ایم و به جایی رسیدیم که به هم اعتماد نمی کنیم . وقتی به سخن « به پته و پاوه ویت متاسنه » استناد می کنیم همین معانی به ذهن متبارد می شود و ... .

 اما ما بار دیگر چشمان جوینده زیباییتان را به تابلوی دلنشین شاهو باز می گردانیم تا بگوییم شهر ما در یک مقطع حساس که در آن آسیبهای اجتماعی چون « اعتیاد » ، « طلاق » و ... رو به فزونی است به ما نیاز دارد . بخاطر کودکانی که هدیه زندگی در این شهر را به آنان ارزانی نمودیم ، باید به
فکر باشیم ؛ یک اندیشه نو ، یک گام نو ، یک راه نو ، با یک الگوی ارتباطی نو و یک دنیا راستی ، اعتماد ، تعهد و عشق . تا اینباربگویند پاوه شهر سیاچمانه وچه پله ، شهر مردمان سازنده و همراه  و همدل . کهن شهری که با پوشش محلی خود هنوز نامش را بر زبان جهانیان حفظ کرده است بار دیگر با الگوهای شهروندی و شوق ساختنی از نو خود را الگو خواهد کرد . راستی تا حالا فکر کردیم گذشتگان ما چه میراثی برای ما برجای گذاشتند ؛ از طریقت های مذهبی چون قادریه و نقشبندیه تا مراسم ذکر و هورپرکه گرفته تا سیاچمانه و دیوان های میرزا عبدالقادر پاوه ای و سیدی و ... و ما می گوییم حرفهای قدیمی و خسته کننده . حالا فکر کنیم ما به آیندگانمان چه خواهیم سپرد ؟ باید دستاوردی داشته باشیم ، مگه نه ؟ پس اجازه دهیم در کنار هم این بار را به سر منزل مقصود رهنمونی نو کنیم . حتی اگر شده از این لحظه ته سیگارتان را بر آسفالت میدانی که ماوای همیشگیتان است نریزید . پله های خانه تان را با همیاری و مساعدت شهرداری بسازید . دیگرانی که ما تاریخشان را خواندیم از هیچ نداشتن ها شروع کردند ، ما که داریم و اینهمه هم داریم چرا شروع نکنیم ؟ نشریه ما را پل ارتباطی بدانید که بر روی آن بتوانیم زیباترین چشم اندازها را به نظاره بنشینیم و با هم « سرنوشت را از سر بنویسیم .» و بدانیم که
« بدون تغییر رشدی وجود نخواهد داشت . » پس همدیگر را ببینیم ، تفاوت میان هم را بپذیریم و از این تفاوتها استفاده کنیم و « به یاد داشته باشیم که همه را فهمیدن ، همه را بخشیدن است . »       

 

   

+ نوشته شده در  جمعه دهم فروردین 1386ساعت 15:30  توسط فروزان - فرزانه  | 

 

*
*
*
*
*
*
*